Herroepingsrecht

Het herroepingsrecht 

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. 

Gedurende deze termijn kunt u datgene met het product doen wat redelijkerwijs nodig is om het werk te beoordelen. Het is toegestaan het werk te bekijken zoals u dat ook in een fysieke gallerie zou doen. Daarbij kunt u het werk uit de verpakking halen, tenzij de verpakking een verzegeling bevat. Heeft u meer gedaan dan nodig was om het product te bekijken, dan kunnen wij u daarvoor kosten in rekening brengen. 

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde anders dan de vervoerder, het werk in bezit heeft gekregen. 

Als u in één bestelling meerdere werken met verschillende levertijden heeft besteld, verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u het laatste werk heeft ontvangen. 

Op het moment dat u met ons een regelmatige levering van kunst bent overeengekomen verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, het eerste product werk in bezit krijgt.
Om gebruikt te maken van uw herroepingsrecht verzoeken wij u om ons een e-mail, al dan niet met inbegrip van het modelformulier, sturen via info@yoga-art.nl. Binnen uiterlijk 14 dagen na het sturen van de e-mail dient u de werken terug te sturen 

Wij verzoeken u het werk zoveel als mogelijk in de originele verpakking te retourneren. 

 

Terugbetaling 

In geval van een herroeping ontvangt u alle betalingen, inclusief leveringskosten voor de heenzending, zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen nadat u heeft aangegeven gebruik te willen maken van het herroepingsrecht, terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee u betaald heeft, tenzij u een andere methode met ons afspreekt. 

U draagt zelf de kosten voor de retourzending. 

 

Modelformulier voor herroeping 

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen) 

Nadat het formulier door ons ontvangen is ontvangt u van ons instructies voor de retourzending. 

- Aan Yoga-Art

Lizzy Ansinghstraat 121
1072 RE Amsterdam 
info@yoga-art.nl

- Ik/Wij* deel/delen(*) u hierbij mede dat ik/wij(*) onze overeenkomt betreffende de verkoop van de volgende werken: 

- Besteld op(*)/Ontvangen op(*) - Naam/Namen consument(en) / bedrijven

- Adres consument(en) / bedrijven

- Handtekening van consument(en) / bedrijven (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) 

- Datum
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is 

© 2015 - 2019 Yoga-Art | Kunst voor en door yogi's | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel